افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
افزایش ساعات طرح ترافیک از ۱۰ آبان/گام اول : طرح از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷ 06 آبان 1400

افزایش ساعات طرح ترافیک از ۱۰ آبان/گام اول : طرح از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران آخرین جزئیات افزایش ساعت اجرای طرح ترافیک را تشریح کرد.