افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح جامع شهر 29 شهریور 1400
از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوب و ابلاغ شد؛

بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح جامع شهر

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بازنگری در نگرش و روش تهیه طرح جامع شهر به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد