افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 28 January , 2022
شهر مشهد به عنوان اولین شهر درکشور مجوز تبصره ۷۷۷ را دریافت کرد 06 آذر 1400
رئیس کمیسیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرمشهد:

شهر مشهد به عنوان اولین شهر درکشور مجوز تبصره ۷۷۷ را دریافت کرد

رئیس کمیسیون عمران ، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرمشهد الرضا(ع) با اشاره به الزام شهرها به اخذ مجوز تبصره 777 برای احداث خطوط ریلی، گفت: مشهد اولین شهر در کشور است که موفق به اخذ این مجوز برای احداث خط چهار از وزارت کشور شده است.