افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
چرایی عدم افزایش ساعت طرح ترافیک 01 آذر 1400

چرایی عدم افزایش ساعت طرح ترافیک

به گزارش آرمانشهر ، مجتبی شفیعی در مورد چرایی عدم افزایش ساعت طرح ترافیک که قرار بود از امروز اعمال شود، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک تهران قرار بود افزایش ساعت طرح ترافیک در دو مرحله انجام شود. وی با بیان اینکه ستاد ملی کرونا پیش از این اعلام کرده بود که اول آذر […]