افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
معرفی شهرداری‌های کشور برای انتشار اوراق مشارکت 01 دی 1399

معرفی شهرداری‌های کشور برای انتشار اوراق مشارکت

جانشین رئیس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از معرفی شهرداری‌های کشور برای انتشار اوراق مشارکت سال ۱۳۹۹ طرح‌های حمل‌ونقل شهری و بافت فرسوده شهرداری‌ها خبر داد.