افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
شهردارى منطقه٩،منطقه برتر در  انرژى هاى تجدیدپذیر 09 اسفند 1397
اهداى لوح تقدير به شهردارى منطقه٩ تهران

شهردارى منطقه٩،منطقه برتر در انرژى هاى تجدیدپذیر

اهداى لوح تقدير به شهردارى منطقه٩ بعنوان منطقه برتر در زمينه كاربرد و توسعه انرژى هاى تجديدپذير در كلانشهر تهران و تحقق اهداف توسعه پايدار