افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
انتقال پایتخت تا ۴ سال آینده محقق نمی شود 13 مهر 1399
مقصودی خبر داد:

انتقال پایتخت تا ۴ سال آینده محقق نمی شود

عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی سیاسی و اداری کشور گفت: در صورتی می توان انتقال پایتخت را به نتیجه رساند که به خوبی مطالعه و کارشناسیهای لازم انجام شود اما با توجه به شرایط موجود، انتقال پایتخت به عمر مجلس یازدهم قد نمی دهد.

ساماندهی منطقه شهری تهران بزرگ موضوعی حیاتی و پراهمیت است 15 اسفند 1397
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد:

ساماندهی منطقه شهری تهران بزرگ موضوعی حیاتی و پراهمیت است

جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.   ❇️دکتر اسحاق جهانگیری با بیان اینکه موضوع انتقال پایتخت موضوعی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که ابعاد مختلف و پیچیده ای را در بر می گیرد، گفت: چه انتقال مرکز […]