افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان کرمان انتخاب شدند 01 دی 1400

اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان کرمان انتخاب شدند

اعضای هیات رئیسه شورای استان کرمان و نمایندگان این استان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

اعضای هیات رئیسه شورای استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند 29 آذر 1400

اعضای هیات رئیسه شورای استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند

اعضای هیات رئیسه شورای استان چهارمحال و بختیاری و نمایندگان این استان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

اعضای هیات رئیسه شورای استان فارس انتخاب شدند 27 آذر 1400

اعضای هیات رئیسه شورای استان فارس انتخاب شدند

در انتخاباتی اعضای هیات رئیسه شورای استان فارس و نمایندگان این استان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان لرستان انتخاب شدند 25 آذر 1400

اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان لرستان انتخاب شدند

در انتخاباتی اعضای هیات رئیسه شورای استان لرستان و نمایندگان این استان در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

ترکیب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان مشخص شد 25 آذر 1400

ترکیب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان سیستان و بلوچستان مشخص شد

در انتخاباتی ترکیب اعضای هیات رئیسه شورای استان سیستان و بلوچستان و نمایندگان این استان در شورای عالی استان ها مشخص شد.

هیات رئیسه و نمایندگان استان کرمانشاه انتخاب شدند 25 آذر 1400

هیات رئیسه و نمایندگان استان کرمانشاه انتخاب شدند

در انتخاباتی هیات رئیسه و نمایندگان استان کرمانشاه در شورای عالی استان ها انتخاب شدند.

اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان آذربایجان غربی مشخص شدند 25 آذر 1400

اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان آذربایجان غربی مشخص شدند

در انتخاباتی هیئات رئیسه شورای استان آذربایجان غربی و نمایندگان این استان در شورای عالی استان ها مشخص شدند.

اعضای هیات رئیسه شورای استان مازندران مشخص شد 17 آذر 1400

اعضای هیات رئیسه شورای استان مازندران مشخص شد

در نخستین جلسه شورای اسلامی استان مازندران به ریاست استاندار، اعضای این شورا تحلیف و ‏نمایندگان شورای استان در بخش های مختلف معرفی شدند.‏

اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان اردبیل مشخص شد 02 آذر 1400

اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان اردبیل مشخص شد

در انتخاباتی هیات رئیسه و نمایندگان شورای استان اردبیل در شورای عالی استان ها مشخص شدند.