افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
اعلام نتیجه ششمین دوره انتخابات شورای شهر بیرجند 29 خرداد 1400

اعلام نتیجه ششمین دوره انتخابات شورای شهر بیرجند

فرماندار بیرجند نتایج رسمی ششمین دوره انتخابات شورای شهر بیرجند را اعلام کرد.