افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
نگاه تقلیل‌گرایانه شورای نگهبان به شوراها باید اصلاح شود 17 آذر 1399

نگاه تقلیل‌گرایانه شورای نگهبان به شوراها باید اصلاح شود

رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: تمامی امور شهر و روستا باید زیر نظر شوراهای شهر قانون‌گذاری، هدایت و نظارت شوند و اگر چنین نگاهی به شوراها حاکم شود تمامی این بار بر دوش دولت خواهد افتاد، لذا نباید اجازه دهیم این نگاه تقلیل گرایانه بر شوراها سایه افکند.