افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
بررسی مدل انتخابات تناسبی در فراکسیون مدیریت شهری مجلس 29 مرداد 1399
به منظور اصلاح نظام انتخابات مطرح شد

بررسی مدل انتخابات تناسبی در فراکسیون مدیریت شهری مجلس

نشست فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح نظام انتخابات برگزار شد و در آن مدلی به نام شیوه انتخابات تناسبی ارائه شده و جزییات آن تشریح شد.