افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
آمادگی وزارت راه‌ و شهرسازی برای مشارکت با انبوه‌سازان در ساخت مسکن 06 آذر 1400
در جلسه وزیر با انبوه‌سازان مسکن مطرح شد:

آمادگی وزارت راه‌ و شهرسازی برای مشارکت با انبوه‌سازان در ساخت مسکن

جلسه هم‌اندیشی اعضای کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران با وزیر راه‌ و شهرسازی در این وزارتخانه برگزار شد.