افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
انتخابات اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان زنجان انجام شد 16 آبان 1400

انتخابات اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی استان زنجان انجام شد

با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای استان زنجان، اسکندر عابدینی به عنوان رئیس برای سال اول دوره ششم انتخاب شد.