افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
ورود افراد متخصص و متعهد به مدیریت شهری اهواز 03 مهر 1400
شهردار اهواز عنوان کرد

ورود افراد متخصص و متعهد به مدیریت شهری اهواز

شهردار اهواز ابراز امیدواری کرد با ورود افراد متخصص و متعهد به شهر و مدیریت شهری، با همدلی اجزای حاکمیت مدیریت استان خوزستان و مدیریت شهری و حمایت دیگر افراد، ابعاد رشد و توسعه شهر و برنامه‌ها به ویژه پروژه‌های عمرانی به گونه‌ای اجرا شوند که مورد رضایت مردم باشد

رضا امینی شهردار اهواز شد 08 شهریور 1400

رضا امینی شهردار اهواز شد

رضا امینی از سوی شورای شهر اهواز به عنوان شهردار اهواز انتخاب شد