افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
۲ انتصاب جدید در شهرداری تهران 05 آبان 1400

۲ انتصاب جدید در شهرداری تهران

با حکم شهردار تهران "امیر شهرابی" به عنوان مدیر کل برنامه و بودجه و "مریم اردبیلی" به عنوان مشاور امور بانوان شهرداری تهران منصوب شدند.