افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
امضا تفاهم‌نامه همکاری شهرداران غرب کشور با دبیرکل ملی یونسکو 11 مرداد 1399

امضا تفاهم‌نامه همکاری شهرداران غرب کشور با دبیرکل ملی یونسکو

آرمانشهر خبر/کرمانشاه : رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه گفت: تفاهم‌نامه همکاری در راستای تحکیم ارتباطات و ارتقای گردشگری با حضور شهرداران غرب کشور و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، ۱۳ مرداد ماه جاری در کرمانشاه امضا می‌شود.