افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
شهردار اهواز هم نمی داند اولویت‌های شهر کدام است؟ 23 آبان 1400
رئیس شورای شهر با اشاره به مشکلات شهری اهواز:

شهردار اهواز هم نمی داند اولویت‌های شهر کدام است؟

رئیس شورای شهر اهواز با بیان اینکه یکی از مسائل شهرداری این است که منابع محدود اما حجم کار بدون محدودیت است، گفت: رفع مشکل آسفالت خیابان‌های شهر اهواز حداقل به ۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و اگر در این دوره تنها چاله‌های شهر و بخش‌هایی که حفاری شده را به سرانجام برسانیم، هنر است.