افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر ساماندهی شود/ ضرورت خلاقیت در المان‌های شهری 26 آبان 1399

تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر ساماندهی شود/ ضرورت خلاقیت در المان‌های شهری

نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد گفت: نصب تابلوهای تبلیغاتی سبب ایجاد یک آلودگی بصری شده که نیاز است در راستای رعایت حقوق شهروندی این تابلوها ساماندهی شوند.