افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
اجرای برنامه‌های بومی و فرهنگی توسط شهرداری ساری در هفته مازندران 08 آبان 1400
شهردار ساری خبر داد

اجرای برنامه‌های بومی و فرهنگی توسط شهرداری ساری در هفته مازندران

شهردار ساری گفت:اجرای برنامه‌های فرهنگی و بومی توسط شهرداری در هفته مازندران دروازه ورود شهر ساری به میزبانی رویداد گردشگری ۲۰۲۲ است.