افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
افزایش پرونده‌های شهرداری در دادگاه‌ها مدیریت شود 16 آذر 1400
رئیس شورای شهر بندرعباس:

افزایش پرونده‌های شهرداری در دادگاه‌ها مدیریت شود

رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: در موضوعات مختلف حقوقی ظاهرا در پرونده‌های متعددی علیه شهرداری احکام قضایی صادر شده که این مسائل باید با کمک شورا مدیریت شود.