افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
افتتاح سه ایستگاه مترو تا پایان سال 20 آبان 1400

افتتاح سه ایستگاه مترو تا پایان سال

مدیرعامل متروی تهران از افتتاح ۳ ایستگاه مترو در خط هفت تا پایان سال خبر داد.