افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
اعضای کمیسیون های شورای شهر تهران انتخاب شدند 07 شهریور 1400

اعضای کمیسیون های شورای شهر تهران انتخاب شدند

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نشست روز یکشنبه هفتم شهریور خود، اعضای کمیسیون های تخصصی این شورا را به طور رسمی انتخاب کردند.