افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
در پرداخت اضافه کاری پرسنل شهرداری عدالت را رعایت کنیم 20 آذر 1400
شهردار اردبیل تاکید کرد:

در پرداخت اضافه کاری پرسنل شهرداری عدالت را رعایت کنیم

شهردار اردبیل گفت: تمام تلاش ما بر این است تا در پرداخت اضافه کاری پرسنل شهرداری عدالت را رعایت کنیم تا حقی ناحق نشود.