افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 28 January , 2022
مبنای کار شورای ششم، شفافیت است 09 دی 1400
رییس شورای شهر آران و بیدگل:

مبنای کار شورای ششم، شفافیت است

رییس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل با بیان اینکه مبنای فعالیت این دوره شورا، شفافیت است، از خبرنگاران خواست تا با انتقادهای سازنده مدیران را در امور شهری تقویت کنند.