افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
جزئیات همکاری مشترک متروی تهران و اسنپ 29 آذر 1400
در جلسه مشترک شرکت بهره برداری متروی تهران با شرکت دانش بنیان تاکسی اینترنتی اسنپ مطرح شد:

جزئیات همکاری مشترک متروی تهران و اسنپ

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه گفت: این شرکت در راستای تاکید شهردار تهران مبنی بر هوشمندسازی و مدیریت هوشمند شهر و با همکاری شرکت دانش بنیان تاکسی اینترنتی اسنپ، قصد دارد تا سفرترکیبی مترو - اسنپ را برای صرفه جویی در زمان و هزینه مسافران، راه اندازی کند