افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
شهردار منتخب زنجان استعفا نداده است 27 آذر 1400
سخنگوی شورای شهر زنجان:

شهردار منتخب زنجان استعفا نداده است

سخنگوی شورای شهر زنجان گفت: شهردار منتخب استعفا نداده است.