افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
مخالفان استعفای زاکانی: او تخصص لازم را ندارد 23 مرداد 1400

مخالفان استعفای زاکانی: او تخصص لازم را ندارد

مخالفان استعفای زاکانی از نمایندگی مردم قم تاکید داشتند که وی از تخصص لازم برای ایفای نقش شهرداری برخوردار نبوده و باید در سمت نمایندگی جهت اجرای وعده هایی که به مردم قم داده است باقی بماند.