افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
ارجاع پرونده استخدام‌های فامیلی شورا و شهرداری کرمانشاه به دادستانی 14 آذر 1400
رأی قاطع شورای حل اختلاف استان

ارجاع پرونده استخدام‌های فامیلی شورا و شهرداری کرمانشاه به دادستانی

اعضای هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان کرمانشاه، با رای قاطع پرونده استخدام های فامیلی و رانتی شورای شهر و شهرداری کرمانشاه را برای رسیدگی و برخورد قانونی با خاطیان به دادستانی ارجاع دادند.