افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
زارعی کوشا به عنوان استاندار کردستان معرفی شد 27 آبان 1400

زارعی کوشا به عنوان استاندار کردستان معرفی شد

هیات دولت در جلسه صبح روز چهارشنبه که به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، پس از بررسی برنامه ها و سوابق آقای اسماعیل زارعی کوشا، وی را به عنوان استاندار کردستان تعیین کرد.