افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
مدیران رفع مشکلات مردم را به صورت حضوری پیگیری کنند 26 آبان 1400
استاندار همدان:

مدیران رفع مشکلات مردم را به صورت حضوری پیگیری کنند

استاندار همدان با تاکید بر اینکه دوران پشت میز نشینی تمام شده است، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید با به صورت میدانی و حضوری مسایل و مشکلات مردم را پیگیری و برای رفع آنها اقدام کنند.

قاسمی ، استاندار جدید همدان پست‌های مدیریتی خود را به بهترین شکل انجام داده است 01 آبان 1400

قاسمی ، استاندار جدید همدان پست‌های مدیریتی خود را به بهترین شکل انجام داده است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان، گفت: استاندار جدید همدان، پست‌های مدیریتی خود را به بهترین شکل انجام داده و با سیستم وزارت کشور آشنایی دارد.