افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
استخدام بی‌رویه و فامیلی جزء اهداف شهرداری‌ها نبوده است 06 دی 1400
مدیرکل امور شهری استانداری لرستان:

استخدام بی‌رویه و فامیلی جزء اهداف شهرداری‌ها نبوده است

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان، گفت: فلسفه و هدف ایجاد شهرداری‌ها، استخدام بی‌رویه و فامیلی نبوده بلکه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان بوده است.