افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
عبدالله ارجائی شهردار مشهد شد 24 مرداد 1400

عبدالله ارجائی شهردار مشهد شد

سید عبدالله ارجائی از سوی اعضاء ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان شهردار مشهد انتخاب شد.