افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
تذکر به حناچی برای تغییر کاربری ۷۰ هکتار از اراضی قلعه مرغی 03 تیر 1399
توسط نژاد بهرام مطرح شد

تذکر به حناچی برای تغییر کاربری ۷۰ هکتار از اراضی قلعه مرغی

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تغییر کاربری بخشی از اراضی قلعه مرغی، به شهردار تهران تذکر داد.