افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
واحد اهدا عضو انجمن اهدا اعضو ایرانیان در اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز افتتاح شد. 26 بهمن 1397
با حضور رئیس شورای شهر تبریز؛

واحد اهدا عضو انجمن اهدا اعضو ایرانیان در اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز افتتاح شد.

آرمانشهر به نقل از روابط عمومی اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، این شعبه از انجمن اهدا اعضا ایرانیان به منظور سهولت دسترسی و عضویت پرسنل شهرداری تبریز و خانواده‌های آنها و همچنین به منظور اشاعه فرهنگ اهدا عضو در برنامه‌های مختلف شهری افتتاح و راه اندازی شد. 🔹این واحد با حضور شکور […]