افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 18 January , 2022
اختیارات شهرداران افزایش می‌یابد 05 آذر 1399

اختیارات شهرداران افزایش می‌یابد

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت که با تصویب طرح جامع مدیریت شهری، اختیارات شهرداران افزایش می‌یابد.