افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
رفع مشکلات و مسائل اجتماعی بندرعباس به تشکیل یک قرارگاه نیاز دارد 08 آذر 1400
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس:

رفع مشکلات و مسائل اجتماعی بندرعباس به تشکیل یک قرارگاه نیاز دارد

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر بندرعباس از برگزاری نشست و تبادل نظر و برنامه با همتایانش در کلانشهر مشهد خبرداد.

تا حلقه های مدیریتی در جهت منافع عمومی همسو و همراه نباشد نمی توان در هیچ زمینه ای ارتقا و پیشرفت را دید 25 مهر 1400
کناری نژاد عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس:

تا حلقه های مدیریتی در جهت منافع عمومی همسو و همراه نباشد نمی توان در هیچ زمینه ای ارتقا و پیشرفت را دید

کناری نژاد عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس: تازمانی که حلقه های مدیریتی در استان و شهر بندرعباس در جهت منافع عمومی همسو و همراه نباشد نمی توان در هیچ زمینه ای ارتقا و پیشرفت را دید.