افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
رمضان پور رئیس شورای شهر رشت شد 12 مرداد 1399

رمضان پور رئیس شورای شهر رشت شد

آرمانشهرخبر / رشت: احمد رمضان پور نرگسی با کسب هشت رای موافق رئیس شورای شهر رشت شد