افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
شهردار دهدشت انتخاب شد 12 مرداد 1399

شهردار دهدشت انتخاب شد

در نشست شورای اسلامی شهر دهدشت جلال داورپناه با اکثریت آرا شهردار دهدشت شد.