افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 28 January , 2022
مسئولان مکلفند به رسانه‌ها پاسخ بدهند 14 دی 1400
رییس شورای اسلامی شهر ساوه:

مسئولان مکلفند به رسانه‌ها پاسخ بدهند

رییس شورای اسلامی شهر ساوه با بیان اینکه مسئولان مکلف به پاسخگویی و تعامل با رسانه‌ها هستند، گفت: شورای اسلامی شهر ناظر بر وظایف شهردار بوده و حق دخالت در عزل و نصب و امور اجرایی شهرداری را ندارد.