افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 29 November , 2021
بررسی احداث یک ایستگاه مترو در ادامه خط چهار 03 آذر 1400

بررسی احداث یک ایستگاه مترو در ادامه خط چهار

طی بازدید شهردار منطقه ۱۳ و جمعی از مدیران این منطقه ، احداث یک ایستگاه مترو در ادامه خط ۴ مترو، بررسی و امکان سنجی شد.