افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
چهل و دومین اجلاس شورای عالی استان ها ۴ خرداد برگزار می شود 01 خرداد 1400
سخنگوی شورای عالی استان ها خبر داد:

چهل و دومین اجلاس شورای عالی استان ها ۴ خرداد برگزار می شود

سخنگوی شورای عالی استان ها از برگزاری چهل و دومین اجلاس شورای عالی استان ها در هفته آتی خبر داد.