افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 21 January , 2022
آیا اتوبوس در خطوط BRT کم داریم؟ 24 آبان 1400

آیا اتوبوس در خطوط BRT کم داریم؟

معاون حمل و نقل شهرداری تهران در مورد کمبود اتوبوس در خطوط بی آر تی توضیحاتی را ارائه کرد.