افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
آیین‌های سنتی کاشان ریشه در فرهنگ و اصالت مردم آن دارد 07 آذر 1400
شهردار کاشان:

آیین‌های سنتی کاشان ریشه در فرهنگ و اصالت مردم آن دارد

شهردار کاشان گفت: این شهر تاریخی با پیشینه بسیار غنی فرهنگ و تمدن، خاستگاه آیین‌ها و سنن دیرینه‌ای است که ریشه در فرهنگ و اصالت مردم آن دارد.