| Friday, 27 May , 2022
شهر پایدار، رساندن پایداری به تمام ابعاد شهر/آگاه سازی شهروندان گام نخست 10 تیر 1399

شهر پایدار، رساندن پایداری به تمام ابعاد شهر/آگاه سازی شهروندان گام نخست

یک طراح شهری با بیان اینکه هرکشوری در چارچوب اصول و قوانین خود شاخصه‌هایی را برای پایدارسازی شهرها در نظر می‌گیرد؛ هدف «شهر پایدار» را رساندن تمامی ابعاد شهر در تمامی مقیاس‌ها به پایداری دانست.