افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
جذب  نیروی مردمی در حوزه آتش‌نشانی باعث ارتقاء فرهنگ ایمنی می‌شود 07 مهر 1400
مدیرعامل آتش‌نشانی مشهد:

جذب نیروی مردمی در حوزه آتش‌نشانی باعث ارتقاء فرهنگ ایمنی می‌شود

مدیرعامل آتش‌نشانی مشهد گفت: جذب نیروی مردمی در حوزه آتش‌نشانی باعث ارتقاء فرهنگ ایمنی می‌شود