| Thursday, 11 August , 2022
عذرخواهی عضو شورای شهر تهران از آبگرفتگی معابر بر اثر بارندگی 16 آبان 1400

عذرخواهی عضو شورای شهر تهران از آبگرفتگی معابر بر اثر بارندگی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه به جای شهرداری از مردم بابت آبگرفتگی معابر در پی بارندگی های اخیر عذرخواهی کرد.