| Thursday, 11 August , 2022
«آبستراکسیون» برخی از اعضای شورای شهر زنجان برای انتخاب شهردار 16 آذر 1400

«آبستراکسیون» برخی از اعضای شورای شهر زنجان برای انتخاب شهردار

سخنگوی شورای اسلامی شهر زنجان از خروج سه تن از اعضای شورای شهر و از حد نصاب خارج شدن جلسه غیرعلنی شورا برای انتخاب شهردار زنجان خبر داد.