۲۳ پارکینگ با ظرفیت یک هزار و ۷۵۰ دستگاه در اردبیل راه‌اندازی شده است
۲۳ پارکینگ با ظرفیت یک هزار و ۷۵۰ دستگاه در اردبیل راه‌اندازی شده است
مدیر مهندسی ایمنی و ترافیک شهرداری اردبیل گفت: در حال حاضر 23 پارکینگ در شهر اردبیل به ظرفیت یک‌هزار و 750 دستگاه خودرو فعال بوده و به هموطنان ارائه خدمات می‌کنند.

به گزارش آرمانشهر ، میرزایی ۱۷ آذر در جلسه ایمنی و ترافیک شهرداری و شورای شهر اردبیل اظهار کرد: ما با تجمع مراکز بهداشتی، درمانی، پاساژها، مطب پزشکان و واحدهای خدماتی در هسته مرکزی شهر روبه‌رو هستیم که این امر به افزایش بار ترافیکی در شهر منجر شده است.


وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در قالب طرح جامع ترافیک شهر اردبیل قرار بود تا آخر سال ۱۴۰۰ به ظرفیت یک هزار و ۷۵۰ دستگاه پارکینگ راه‌اندازی شود که این امر به معنای واقعی در اردبیل راه‌اندازی شده است.

یک هزار و ۷۵۰ دستگاه پارکینگ راه‌اندازی شود که این امر به معنای واقعی در اردبیل راه‌اندازی شده است.


مدیر مهندسی ایمنی و ترافیک شهرداری اردبیل گفت: با راه‌اندازی پارکینگ‌های طبقاتی و ساده در شهر اردبیل سعی بر این است تا از بار ترافیکی هسته مرکزی شهر کاسته شود اما متأسفانه در سال‌های گذشته با صدور مجوزهایی ساخت و ساز مراکز تجاری، خدماتی و بهداشتی، درمانی در شهر اردبیل انجام شده که اکثر این واحدها نیز فاقد پارکینگ هستند.


میرزایی افزود: همین امر زمینه نارضایتی‌هایی را فراهم کرده و اکثر شهروندان در تردد داخل شهر و توقف احتمالی با مشکل جای پارک روبه‌رو هستند که ضروری است در سال‌های آینده بیشترین تمرکز بر احداث پارکینگ‌ها و صدور مجوزهای قانونی در این زمینه داده شود.


وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: البته بخشی از این صدور مجوزها از سوی سایر دستگاه‌ها انجام می‌شود که ما تلاش می‌کنیم با یک هماهنگی و هم‌افزایی به نحوی مجوز ساخت و ساز هسته مرکزی شهر را بدهیم که واحدهای جدید احداثی به پارکینگ مجهز شوند.


میرزایی اضافه کرد: در حالی که در سال‌های گذشته تنها ۱۲ باب پارکینگ در شهر اردبیل وجود داشت، هم اکنون این ظرفیت ۲ برابر افزایش یافته و قطعا برای سال آینده نیز با مطالعه دقیق تلاش می‌کنیم تا احداث پارکینگ با مشارکت بخش خصوصی در اولویت برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها قرار گیرد.