گلایه عضو شورا از عدم انتصاب زنان در پست های مدیریتی شهرداری تهران
گلایه عضو شورا از عدم انتصاب زنان در پست های مدیریتی شهرداری تهران
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از عدم انتصاب زنان در پست های مدیریتی گلایه کرد.

به گزارش آرمانشهر ، نرگس معدنی پور صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه در انتصابات صورت گرفته حضور بانوان شاغل در شهرداری در انتصابات جدی مشاهده نمی‌شود، گفت: در حالی که براساس ماده ۷۴ احکام برنامه ۵ ساله توسعه شهرداری تهران شهرداری مکلف شده در راستای افزایش میزان حضور و جایگاه زنان در مدیریت شهری، زمینه های حضور زنان را فراهم کند.

وی افزود: براساس قانون، ۳۰ درصد پست های مدیریتی باید به زنان شاغل در شهرداری تا پایان برنامه اختصاص داده شود و این در حالی است در حال حاضر از تعداد ۶۸۰ پست مدیر انتصابی فقط ۴۷ مدیر زن داریم.

معدنی پور با بیان اینکه تنها ۷ درصد پست های مدیریتی به زنان اختصاص یافته است، گفت: از شهردار تهران می‌خواهم جهت تحقق ماده ۷۴ برنامه و اختصاص ۳۰ درصد پست ها، به زنان شاغل در شهرداری اهتمام ورزد.