گلایه از عدم اطلاع شورای شهر از مفاد تفاهم نامه‌های شهرداری
گلایه از عدم اطلاع شورای شهر از مفاد تفاهم نامه‌های شهرداری
عضو شورای شهر تهران از شهردار تهران خواست که اعضای شورا را در جریان مفاد تفاهم نامه‌ها با وزارت خانه‌های مختلف قرار دهند.

به گزارش آرمانشهر ناصر امانی پس از استماع گزارش شهردار تهران گفت: به نظر من در مورد تهران ۳ مفهوم وجود دارد که در وهله اول تهران به عنوان کلان شهر، در مفهوم بعدی تهران به عنوان مرکز جمهوری اسلامی و در مفهوم سوم تهران یک منطقه شهری است. که برای هر یک از این سه مفهوم باید ساز و کار جداگانه و متولی خاص تعیین شود که مدیریت شهری تهران تنها متولی مفهومی کلانشهر بودن است و مسئولیت دو مفهوم دیگر بر عهده دولت است و تا زمانی که دولت مسئولیت خود را در این خصوص نپذیرد مشکلات حل نمی شود. همچون مساله آلودگی هوا که بدون عمل دولت مشکلی حل نمی شود.

وی بیان کرد: اگر قرار باشد در قرارگاههایی که در شهرداری شکل می گیرد مسئولیت ها متوجه دولت شود و هزینه آن را دولت پرداخت کند اتفاق خوبی رخ داده اما اگر این قرارگاهها مدیریت شهری را وادار به پذیرفتن مسئولیت دولت در شهرداری کند راه به جایی نمی برد وتنها کار مدیریت شهری زیاد می شود.

امانی با بیان اینکه خوب بود قبل از امضاء تفاهم نامه ها اعضا شورا در جریان مفاد آن قرار می گرفتند ، گفت: آن طور که شهردار تهران گفته ۶ تفاهم نامه با وزارت خانه های مختلف نهایی شده است اما می دانیم که تفاهم نامه هیچ مسئولیتی نمی آورد و تفاهم نامه وقتی خوب است که عملیاتی شده و تبدیل به قرارداد شود. اما تعهد دو جانبه شهرداری و وزارتخانه ها هنوز مشخص نیست و از طرفی ارتباط این تفاهم نامه ها و قرارگاههای متعدد که یا شکل گرفته و یا در حال شکل گیری است مشخص نیست و سوال است که آیا این قرارگاهها برای اجرای تفاهم نامه ها است ؟ اگر اینگونه است چرا مدیریت این قرارگاهها با شهرداری و نه وزرای مربوطه است؟.

وی افزود: شهردار تهران مفاد این تفاهم نامه ها را به شورا ارسال کند تا در کمیسیون های تخصصی بررسی شده و ما نیز نظرات خود را بیان کنیم.